Translate - Traductor

jueves, 25 de septiembre de 2014

Oxigen

L'oxigen és un dels elements primaris per a la vida. És un element molt electronegatiu. El seu nº atòmic és 8 i el seu símbol és "O". Normalment el trobam en forma gasosa. La seva estructura és la següent:
 L'oxigen es alliberat pels bacteris fotosintètics, les plantes i les algues mitjançant la fotosíntesi. Els organismes mitjançant la respiració aeròbica fan el mateix proces a l'inversa aprofitant l'oxigen per generar energia. A més a més formen enllaços amb l'hidrogen donant lloc a radicals polars solubles en aigua.

No hay comentarios:

Publicar un comentario